Järna Kajak

Taveludden Jarlehus

Järna Kajak
Järna Kajak är en löst sammanhållen förening utan andra krav på än att gilla kajaking.
Våra paddlingar är inte ledda turer utan kamratpaddlingar, där var och en ansvar för sin egen säkerhet och dessutom förväntas samarbete för största möjliga gruppsäkerhet.
Naturen är vår klubblokal – där vatten möter land. Järna är vår naturliga start för upptäckterna var Vänern.