Järna Kajak

Taveludden Jarlehus

Stadgar Järna Kajak
Järna Kajak är en löst sammanhållen förening utan andra krav på än att gilla kajaking. Föreningen är ett kontaktnät för kajakmänniskor.
Våra paddlingar är inte ledda turer utan kamratpaddlingar, där var och en ansvar för sin egen säkerhet och dessutom förväntas samarbete för största möjliga gruppsäkerhet.
Naturen är vår klubblokal – där vatten möter land. Järna är vår naturliga start för upptäckterna var Vänern.
Medlemskap beviljas på rekommendation av befintlig medlem.
Medlemsavgift tas in vid behov.
Kassa förvaras i av medlemmar känd kakburk.
Årsmöte hålls årligen i samband med städning av hemmabasen.
Anslås genom mail. Alla beslut tas på årsmötet, ärenden anmäls senast till kaffet.
Beslut fattas oftast. Vid osämja beslutas genom sten sax påse bäst av tre.
Befattningshavare utnämns på årsmöte tillsvidare